تقویت کننده امواج بیسیم RT101

 

تقویت سیگنال

منزلتان خیلی بزرگ است ؟ مشکل آنتن دهی دارید ؟ تقویت سیگنال آیملز این امکان را به شما میدهد که در مکان های بزرگ بتوانید از سنسور های بیسیم آیملز استفاده کنید .


مکان بزرگ دزگیر خاص

تعداد 40 سنسور را میتوانید به یک تقویت سیگنال آیملز متصل کنید و ارتباط بیش از100 متر را بین آنها و پنل اصلی را برقرار نمایید

 


 

نکته : متراژ های ذکر شده با در نظر گرفتن شرایط در محیط باز می باشد . در مکان های شلوغ و تو در تو این متراژ ها به نسبت کاهش می یابند

 

تعداد 40 سنسور را میتوانید به یک تقویت سیگنال آیملز متصل کنید و ارتباط بیش از100 متر را بین آنها و پنل اصلی را برقرار نمایید

 


 

نکته : متراژ های ذکر شده با در نظر گرفتن شرایط در محیط باز می باشد . در مکان های شلوغ و تو در تو این متراژ ها به نسبت کاهش می یابند

 

 

فاصله زیاد هم ناممکن نیست

تقویت کننده سیگنال آیملز میتواند تا فصله 300 متری از دستگاه سیگنال را تقویت کند . سنسور هایی که نیاز به اتصال به تقویت کننده را دارند می توانند تا فاصله 90 متری از تقویت کننده قرار گیرند .

              


 

 

 

ویژگی ها

به طرز موثری امواج رادیویی بی سیم را برای انتقال تا مسافت طولانی تر، تقویت می کند.

حداکثر محدوده ارسال امواج بی سیم 300 متر

حداکثر محدوده دریافت امواج بی سیم 90 متر

حداکثر تجهیزات قابل پشتیبانی : 40 دستگاه


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال