تگ I2

قابلیت نامگذاری
قابلیت غیر فعال سازی دزدگیر
قابلیت باز کردن درب الکتریکی
نمایش ویدیو

ویژگی ها

قابلیت غیر فعالسازی سیستم حفاظتی و باز کردن درب الکترونیکی

قابلیت نامگذاری هر تگ جهت اطلاع از ورود دارنده آن و اطلاع از طریق پیام کوتاه برای مدیر سیستم.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال