صدای آژیر دزدگیر منزل |۴ نکته درباره آژیر دزدگیر

صدای دزدگیر منزل

سیرن یا آژیر ها سیستم های هشدار و آژیر با دو تن مختلف صدا که جهت هشدار پخش میشود را گویند.صدای دزدگیر منزل از این سیرن ها پخش میشود.

نمونه صدای آژیر آیملز

صدای دزدگیر منزل چقدر باید باشد ؟

صدای آژیر های ما بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ دسی بل می باشد و این معادل شنیدن صدای آژیر یک ماشین در فاصله ۵ متری است.آژیر یک آژیر نوسانی با فرکانس بالا منتشر میکند که برای گوش انسان غیر قابل تحمل است.این کار در وادار کردن سارق به ترک کار بسیار موثر است.


آیا صدای آژیر میتواند باعث وزوز گوش شود ؟

قرار گیری مکرر در معرض صدای بیشتر از ۸۵ دسی بل می تواند باعث آسیب ساختاری به گوش داخلی شود که منجر از دست دادن دایمی شنوایی یا وزووز گوش شود.


صدای دزدگیر اماکن چگونه است ؟

زمانی که این صدا در می آید مانند حال زاری است ( به جای اینکه یک صدای ثابت در بیاید ) به آن ناله ی پالس می نامند. آژیر های دوگانه به طور متناوب هر یک از دو صدا را به عقب و جلو به صدا در می آورد .


آژیر ها در کجا بهتر است نصب و استفاده گردند ؟

به طور کلی ۲ نوع آژیر داریم : داخلی و خارجی

آژیر داخلی برای داخل منزل و به جهت هشدار اهالی منزل در نظر گرفته شده است. آژیر خارجی با صدای بیشتر و استاندارد های امنیتی بیرونی جهت بیرون در نظر گرفته شده. محل قرار گیری آژیر ها در محلی است که بهترین شنوایی را داشته باشه . آژیر های خورشیدی در بیرون منزل نصب میگردد و نیازی به برق هم ندارد.


دزدگیر اماکن پیشرفته

دزدگیر اماکن چیست؟

بهترین مارک دزدگیر منزل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال