آشنایی با تاریخچه دزدگیر اماکن - چگونه اختراع شد؟

تاریخچه دزدگیر اماکن

دیوار های محکم و ضخیم، میدالن دید بزرگ، نور خوب و شاید یک سگ نگهبان. اصول اولیه امنیت خانه در طول سالها تغییری نکرده است.

تاریخچه دزدگیر اماکن : مردم در گذشته وقتی درب خانه را می بستند میله ها را روی درب قرار میدادن. اولین قفل مکانیکی شناخته شده که کاملا توسط چوب ساخته شده بود به حدود ۴۰۰۰ سال قبل بر می گردد. اما پیشرفت های بعدی در امنیت خانه بسیار چشمگیر بود.


آهنربا ها تلگراف و تاریخچه دزدگیر اماکن

دزدگیر اماکن یا تشخیص دهنده نفوذ در حال حاضر مانند گذشته کار میکند. وقتی قتی نفوذ تشخیص داده شود آژیر به صدا در می آید و مخابره میشود.

توسعه تشخیص مدرن به دو چیز بستگی دارد : پیشرفت فناوری انتقال و پیشرفت موارد قابل شناسایی .

دزدگیر را پاپ اختراع کرد و هلمز اجرا کرد

در سال هزارو هشتصد و پنجاه و سه، کشیش آگوستوس پوپ حق ثبت یک دزدگیر ساده اما مبتکرانه با یک باتری را کرد.

هنگامی که دستگاه فعال بود، باز کردن یک پنجره یا یک درب، باعث ارتعاش آهنربا شد و و آن ارتعاش زنگی را با یک چکش به صدا در آورد . شاید هوشمندانه ترین قسمت اختراع پوپ این بود که بسیتن درب یا پنجره آژیر دزدگیر پوپ را خاموش نمیکرد.این ویژگی در سیستم های امنیتی و دزدگیر های مدرن باقی مانده است. آژیر را فقط با یک فرمان خاص می توان خاموش کرد.

پوپ مخترع بزرگی بود اما استراتژی تجاری ادوین هولمز که حق امتیاز مالکیت اثر اختراع پوپ ار خرید و لازم بود که این ایده از نظر تجاری موفق شود . هولمز به سرعت متوجه شد که مردم شهرش احساس امنیت میکنند و یک دزدگیر سگ دارند .پس او به دنبال بازار بهتری بود .

پسر هولمز در بیوگرافی پدرش مینویسد که پدرش متوجه شد که تمام سارقان کشور در شهر نیویورک هستند و به دنبال آن به نیویورک نقل مکان کرد.

هولمز برای دستگاه خود مشتریانی پیدا کرد. مردم نیویورک علاوه بر دزدی از ترور شبانه نگران بودند . بنابراین هولمز به هر دو نگرانی پرداخت. هولمز تلگراف هشدار سارقین را هم به سیستم اضافه کرد . هولمز همچنین حق ثبت اختراع را فراتر از هشدار های شنیداری گرفت و اولین سیستم امنیتی دزدگیر خانه تحت نظارت را در تاریخ دنیا ثبت کرد. با دریافت سیگنال توسط یک مرکز نظارت مقام اعزام شدند.

ادامه تاریخچه دزدگیر اماکن

ادوارد کالاهانت در سال 1867 تیک تیک تلگراف را اختراع کرد. زیر ساخت نظارت را برای پشتیبانی انها گسترش داد. کالاهان ابتدا در شهر نیویورک فعالیت میکرد و آن را به مناطقی تقسیم کرد که هر کدام یک ایستگاه نظارت مرکزی داشتند . هنگامی که دزدگیر آنها فعال میشد آنها یک سیگنال تلگراف را به ایستگاه نظارت خود ارسال میکردو اپراتور به سرعت کمک ارسال میکرد.

این بود گوشه ای از تاریخچه اختراع دزدگیر اماکن.

دزدگیر اماکن پیشرفته آیملز

مزایای دزدگیر اماکن خوب

مزایای خرید دزدگیر بیسیم

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال