دزدگیر برای دارندگان حیوان خانگی | آنچه شما باید بدانید

دزدگیر برای دارندگان حیوان خانگی

خب شما یک سیستم امنیتی را در منزل خود نصب کرده اید و حیوان خانگی خود را در خانه رها کردید و آن را فعال میکنید. هنگامی که مشغول کار مهم ی هستید هشدار سیستم امنیتی را دریافت می کنید و دیوانه وار به سمت آن حرکت میکنید . وقتی متوجه میشوید که سگ خانگی شما یک حسگر حرکتی را فعال کرده است . هشدار های کاذب نه تنها باعث ترس و اضطراب میشود بلکه باعث ایجاد مزاحمت های بزرگ برای همسایگان شما میشود. خوشبختانه یک راحل برای این وجود دارد و آن این است که سیستم امنیتی دزدگیر خود را بایک سیستم امنیتی که مناسب حیوانات خانگی است جایگزین کنید.سیستم امنیتی دزدگیر حیوانات نوعی دزدگیر منزل است که به اندازه کافی هوشمند است تا حرکت حیوان شما را تشخیص دهد و از هر گونه آژیر کاذب جلوگیری کند. این بویژه زمانی مفید است که در خانه حیوان خانگی دارید .

اما این دزدگیر های دوستدار حیوانات چگونه کار میکند ؟ آیا راحل مناسبی می باشد ؟

این سیستم های امنیتی مجهز به سنسور عدم هشدار حرکت به حیوانات خانگی تا 25 کیلوگرم می باشد. این سیستم با تغییر در حرکت گرمای بدن کار میکند و چیزی که اکثر حیوانات خانگی تحت آن قرار میگیرند.


این سنسور ها همیشه در حال بررسی تفاوت حرارتی در محیط های اطراف خود هستند . هنگامی که یک انسان از اطراف سنسور عبور میکند سطوح بالای اشعه مادون قرمز ساطع شده توسط فرد را تشخیص میدهد و زنگ خطر را به صدا در می آورد.حیوانات خانگی مثل گربه و سگ معمولا اشعه مادون قرمز کافی برای تحریک سنسور دزدگیر دوستدار حیوان ساطع نمی کننند زیر آنها سطوح حرارتی را مانند انسان تغییر نمیدهند.


سیستم های امنیت دوستدار حیوانات در کاهش هشدار کاذب بسیار کار امد و مفید بوده و این امر سبب گردیده تا امروزه دوستداران حیوانات خانگی علاوه بر اهمیت انیت اماکن خود به اهمیت امنیت حیوان خانگی بپردازند.


سوالی که اکثر مشتریان در آیملز از ما میپرسند این است که آیا میتوان در خانه هایی که حیوان خانگی دارند دزدگیر امنیتی نصب کرد؟برای هر کسی که نگران است حیوانات خانگی آنها به طور تصادفی سیستم امنیتی منزل آنها را فعال میکنند و یک هشدار کاذب ایجاد میکنند. پیشرفت در فناوری حرکت به حل این موضوع کمک کرده که خبر خوبی برای صاحبان حیوانات خانگی است.


دزدگیر اماکن پیشرفته آیملز

مزایای دزدگیر اماکن خوب

مزایای خرید دزدگیر بیسیم

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال