جانمایی و نصب سنسور ها و دتکتور ها و آژیر

جانمایی و نصب سنسور ها و دتکتور ها و آژیرسنسور حرکتی وزنی

تقویت کننده سیگنال

سنسور دود


سنسور درب و پنجره

سنسور بیم حرکتی

سنسور 360 درجه


سنسور لرزش

سنسور شکست شیشه


ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال